فهرست‌بندی کتابهای فارسی: مجله های صوتی اینترنتی فارسی:

Saturday, September 04, 2004

مجله های صوتی اینترنتی فارسی:

مطالب شنیداری زیادی روی اینترنت وجود دارند که من آن ها را مجله های صوتی می نامم. مجله از آن رو که مانند مجلات معتبر، مطالب آن ها با گذشت زمان کهنه نمی شوند و قابل ارجاع هستند.
در این بین پایگاه خبری بی بی سی فارسی در حوزه فرهنگ مجلات خوبی تولید کرده است. به این مجله ها در این صفحه ها می توانید دسترسی داشته باشید:
همچنین از بایگانی رادیو مجلات زیر قابل ذکرند:
"تاریخجه رادیو".( گفتگو هایی در مورد تاسیس و نمو رادیو ایران)
"چکاوک".( مجله آموزشی موسیقی ایرانی)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home