فهرست‌بندی کتابهای فارسی: معرفی مجلات صوتی فارسی 3

Thursday, March 22, 2012

معرفی مجلات صوتی فارسی 3

در ادامه معرفی مجلات صوتی فارسی برنامه های رادیویی زیر نیز به همت بخش فارسی رادیوی بی بی سی روی اینترنت در دسترس هستند.
به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت"، عليزاده طوسی، در گفت و گو با گروهی از نويسندگان و منتقدان ايرانی و خارجی، و با استفاده از نوشته های صاحبنظران ديگر، کوشيده است که واقعيتهای مربوط به زندگی و آثار صادق هدايت را تا اندازه ای از اين پرده ابهام بيرون بياورد.
رشته برنامه‌های چهره استاد احسان يارشاطر
در برنامه "چهره استاد"، احسان يارشاطر از زندگی و کوششهای فرهنگی خود و کوششهای فرهنگی کسانی که قدرشان در فرهنگ ايرانی و زبان و ادبيات فارسی بلند بوده است، سخن می گويد.
ايران يکی از اين سرزمين هاست که به سبب گستردگی جغرافيائی، تنوع قومی، و پيشينه بلند تاريخی، از رنگين کمانی پر دامنه از موسيقی بومی را در خود دارند. مجموعه "طنين روستا" می کوشد شما را در سير و سفری در گرداگرد ايران، با گنجينه موسيقی بومی آشنا کند.
رشته برنامه‌های سرگذشت موسيقی علمی در ايران
با آغاز مشروطيت و آشنايی بيشتر ايرانيان با تحولات دنيای غرب و بازگشت تعدادی از تحصيلکرده های ايران از کشورهای خارج، موسيقی علمی غربی در ايران رونق بيشتری گرفت. سرگذشت موسيقی علمی در ايران که در 16 برنامه تهيه و تنظيم شده است،  شرح همين تحولات از زبان صاحبنظران و ارائه نمونه هايی از آثار آهنگسازان ايرانی است.
رشته برنامه‌های پيشگامان موسيقی ايران 
برنامه پيشگامان موسيقی ايران، در واقع جايگاهی است برای ديدار با نسل دوم و سوم از موسيقيدانان پس از مشروطيت. این برنامه پيشگامان می خواهد، پيش از آن که فرصت ها از دست برود تا آن جا که می تواند، با ياری خود آن ها زندگی و هنرشان را تصوير کند.
ترانه های بهاری : بهار و جلوه های دل انگيز آن در شعر و موسيقی ايران
بهار و جلوه های دل انگيز آن را در شعر و موسيقی همه جای جهان می توان پيدا کرد. 
ترانه های بهاری 
در اين مجموعه، محمود خوشنام در دو برنامه به استقبال بهار می رود و با ترانه های به ياد ماندنی بهار ايرانزمين به مهمانی شما می آيد.
اذان و مناجات در دستگاه های موسيقی ايرانی
وجهه آهنگين و موسيقيايی مناجات اسلامی هنريست که در مطلع اسلام وجود نداشته و پس از اسلام آوردن ايرانيان به تدريج به آن افزوده شده است.  علی رغم برخی مقاومتهای اوليه پس از انقلاب، اجرای اذان و مناجات در دستگاه های موسيقی ايرانی، امروزه در ايران به سبک غالب موذنين و قاريان تبديل شده است. 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home