فهرست‌بندی کتابهای فارسی: October 2004

فهرست‌بندی کتابهای فارسی

Monday, October 04, 2004

قابل توجه آن دسته‌ از دوستانی که می‌خواهند یک کتابخانهٔ الکترونیکی راه بیندازند:

شما می‌توانید از فهرستی که در گروه یاهوی ما (به طور رایگان) موجود می‌باشد استفاده کنید.
تا دوباره کاری نشود. لینک گروه در سمت چپ صفحه موجود است. اگر هم سوالی مطرح شد بنده و دوست عزیزم(مهران) در همین صفحه یا در گروه یاهو پاسخگو خواهیم بود.
امروز دو کتابخانهٔ الکترونیکی با صفحه بندی و طراحی بسیار بسیار زیبا دیدم.
http://parstech.org
http://www.freepgs.com/pol/persian_online_library.php
متاسفانه هر کدام از آنها جداگانه بدون اطلاع و بهره گیری از زحمات بقیه اقدام به ساختن تارنگارشان کرده‌بودند. به عبارت دیگر از صفر آغاز کرده‌بودند. چنان که پیش از این هم بارها اشاره کرده‌ام (چه در این وبلاگ، چه در گروهها، و چه در نامه‌های شخصی‌ام به افراد) در حال حاضر احتیاج به فهرست بندی خیل عظیم کتب داریم. مسلما برای انجام این کار به نحو احسن باید نیرویمان را در یکجا متمرکز کنیم. نباید اجازه داد نیروی انسانیمان صرف موازی کاری شود. وقتی فهرست بندی کتب انجام گیرد هرکس می‌تواند کتابخانه‌ای راه بیندازد با طرحی که به نظرش زیباترین و کارآمد ترین است.
به بیان واضح تر همکاری در فهرست بندی کتب به معنی این نیست که فقط یک کتابخانهٔ الکترونیکی داشته باشیم. این فهرست به طور رایگان موجود خواهد بود هرکس خواست کاری انجام دهد از آن استفاده می‌کند.
بیش از این به اطناب کلام نمی‌پردازم.